ПРОДУКТИ И РЕШЕНИЯ
SmRent

SmRent е комплексна ERP система предназначена за отдаване под наем на оборудване, която обхваща целия процес. Системата е разработена изцяло от нашия екип. Продуктът обхваща следните модули:

 1. Складово стопанство
 2. Оборудване
 3. Контрагенти - клиенти и доставчици
 4. Сделки с клиенти – наеми и продажби
 5. Депозити на клиенти
 6. Лоши клиенти - предупреждения и блокировки
 7. Задължения на клиенти - Следене, отразяване и прихващане на депозити и фактури на клиенти. Неустойки и глоби...
 8. Фактуриране – При отдаване, при връщане, месечно и т.н.
 9. Амортизации – счетоводен и данъчен регистър
 10. Нива на достъп
 11. Комуникация с други програмни продукти
Автоматично генериране на документи: Договори, анекси, приемо-предавателни протоколи, складови разписки и др.
Информацията в SmRent е достъпна в реално време.

Гъвкава и съвременна технология с удобен и разбираем интерфейс. Достъпът от потребителя става през web browser като Internet Explorer, Mozilla Firefox и др. Сигурността е на необходимото високо ниво. Ползва се VPN(Виртуална частна мрежа) връзка между сървъра (сървърите)и крайния потребител.
За база се ползва Oracle Database 10g или по нова версия.
За приложение Oracle APEX 3.1 или по нова версия.

Всички транзакции се запазват в системата с информация кой и кога е извършил действието. Вече издадените документи не се променят при промяна на клиент или номенклатура и т.н.
Всички справки извадени от системата могат да се експортират лесно и бързо към Microsoft Еxcel, PDF, CSV, TXT. Менютата могат да се променят бързо и лесно.
Системата се настройва изцяло според желаните процесите. Всеки потребител ползва уникално потребителско име и парола за достъп. Различни нива на достъп се дефинират по група или потребителско име. Потребителите имат достъп само до дефинираните менюта и информация.
Има възможност да се пази история на промените за по чувствителната информация. Има възможност да се превежда на други езици. В момента е достъпно на Български и Английски.
* Ако желаете да получите подробна информация за продукта моля свържете се с нас office@smartsolutions.bg

НАЧАЛОПРОДУКТИПРОЕКТИУСЛУГИПАРТНЬОРИЗА КОНТАКТ
Copyright © Smart Solutions Ltd, 2007 - 2012