УСЛУГИ
SAP
Смарт Солюшънс разполага със SAP консултанти с богат международен опит. Екипът е участвал в имплементацията на SAP MM/SD/WM/LE в Кауфланд България и Румъния.

Имаме участие и международни глобални проекти в областите петрол и газ, производство и земеделие в Германия, Казахстан и Русия.

Предлагаме консултации и обучение на крайни потребители.
Разработки и интегриране
Основната дейност на Смарт Солюшънс е проектиране, разработка, интегриране и поддръжка на информационни системи ползвайки Oracle продукти, предназначени за управление, планиране и оптимизиране на ресурсите.
Нашите решения за управление на бизнеса ви дават предимство пред конкуренцията, снижават разходите за реализиране на дадена сделка, намаляват значително складовите запаси и най-важното - дават реална информация за цялата компания.
Компанията, оптимизира бизнес процесите си, имплементирайки най-добрите световни практики, става по-гъвкава, адаптивна, готова е да посрещне заплахите на съвременния бизнес.
Внедряването на информационна система от нашия екип във Вашата фирма представлява подобряване на бизнес процесите и оперативните показатели.
Нашият екип има дългогодишен опит в работата с продуктите на Oracle:
  1. Oracle Database 10g/11g
  2. Oracle Fusion Middleware - Application Server, Business Intelligence, Business Process Management, SOA
  3. Oracle Applications - Oracle E-Business Suite (Procurement , Logistics & Transportation, Value Chain Planning, Order Fulfillment)
НАЧАЛОПРОДУКТИПРОЕКТИУСЛУГИПАРТНЬОРИЗА КОНТАКТ
Copyright © Smart Solutions Ltd, 2007 - 2012