ТЕКУЩИ ПРОЕКТИ
СТРОЙРЕНТ ЕООД

Проектиране, разработване и внедряване на информационна система за отдаване под наем на строително оборудване (Скелета, Кофражи и др.) , специално разработена съгласно специфичните изисквания на клиента.
СТРОЙРЕНТ ЕООД е Скандинавска инвестиционна компания със седалище в гр. София. Компанията предлага голяма гама от строително оборудване под наем.

Системата включва следните модули:

Контрагенти - Договори, анекси, приемо - предавателни протоколи, депозити, следене на задължения, оборот, оборудване при клиент, пълна история, групи клиенти и др. Следене на комуникацията с клиентите, отразяване плащания по фактури, черен списък, блокиране на клиент, напомнителни писма, неустойки и т.н.

Номенклатура - Реални и виртуални (състоят се от реални). Следене по инвентарен номер или количествено следене. Ценова листа за различни периоди на отдаване, продажба, почистване, ремонт и др.

Сделки - Наеми, продажби, удължаване на период на наем с автоматично генериране на анекс към договор. Отдаване, връщане и подмяна на оборудване с автоматично генериране на приемо - предавателен протокол. При връщане ако оборудването е мръсно, повредено или изгубено се фактурирана автоматично и т.н.

Склад - Неограничен брой под складове (статуси): налични, при клиент, ремонт, транспорт, вътрешна употреба и т.н. с актуална информация къде в момента е оборудването.

Поръчки - Неограничен брой видове заявки, дефинират се от клиента например за покупка, прехвърляне, бракуване и т.н. Неограничен брой статуси, дефинират се от клиента например: създаден, одобрен, частично изпълнен, изпълнен, закрит и т.н.

Фактуриране - В зависимост от групата на клиента: при наемане, връщане, закъснение, месечно фактуриране.

Амортизации - Регистър на активите. Изписване по покупни стойности, допълнителни разходи.

Комуникации - Импортиране на банковите платежни. Експорт към SAP, Ажур

НАЧАЛОПРОДУКТИПРОЕКТИУСЛУГИПАРТНЬОРИЗА КОНТАКТ
Copyright © Smart Solutions Ltd, 2007 - 2012